# مجری_مجری_گری_گوینده

پنجمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی

  برنامه زمانبندی سمینارتخصصی نشرالکترونیک و اختتامیه پنجمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی چهارشنبه 19/12/88-سالن کانون پرورش فکری کودکان و ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 28 بازدید

اولین کنگره بین المللی پرفیوژن در جراحی قلب .میلاد

  حکیمیم،طبیبیم، ز بغداد رسیدیم                           بسی علّتیان را ز غم باز خریدیم طبیبان فصیحیم که شاگرد مسیحیم                          بسی مرده گرفتیم در او روح ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 18 بازدید